โลโก้ “แม่มา พาชม”

โลโก้ประเภท Word Mark หรือ Logotype

เป็นโลโก้ของรายการด้านแฟชั่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผ้าไหม อาหารการกิน และอีกมากมาย

  • ลูกค้าต้องการให้โลโก้สื่อถึงความอ่อนหวาน
  • Font logo