โลโก้ “Amicitia”

โลโก้ประเภท Combination Mark

เป็นโลโก้ของบริษัท อามิซิเทีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิชาการ และการแปลภาษาต่างๆ

  • ลูกค้าต้องการให้มีรูปเพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของเพื่อนทั้งห้าคน
  • ให้ปรากฎชื่อบริษัทอยู่ในโลโก้ด้วย