ผลงานออกแบบโลโก้แม่มาพาชม

โลโก้ “แม่มา พาชม” โลโก้ประเภท Word Mark หรือ Logotype เป็นโลโก้ของรายการด้านแฟชั่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ผ้าไหม อาหารการกิน และอีกมากมาย ลูกค้าต้องการให้โลโก้สื่อถึงความอ่อนหวาน Font logo

bsbthailand

August 12, 2022

ผลงานออกแบบโลโก้ Amicitia

โลโก้ “Amicitia” โลโก้ประเภท Combination Mark เป็นโลโก้ของบริษัท อามิซิเทีย จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านวิชาการ และการแปลภาษาต่างๆ ลูกค้าต้องการให้มีรูปเพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของเพื่อนทั้งห้าคน ให้ปรากฎชื่อบริษัทอยู่ในโลโก้ด้วย

bsbthailand

August 12, 2022